Jeśli doświadczenie człowieka tak się potoczyło, że
wylądował za kratami, powinien wiedzieć, że poza oczywistym ograniczeniem
swobody, zderzy się z czymś całkiem nieznanym, dlatego że rozwiązania polskiego
więziennictwa nie należą do najlepszych w Europie.

Bezpieczeństwo przede wszystkim

Na początku skazany przechodzi przez serię oględzin, które
mają na celu wykluczenie, czy nie wnosi do wewnątrz groźnych przedmiotów. Potem
odbywa rozmowę z pracownikiem placówki, który informuje go o regulaminie i
prawach, jakie mu przysługują. Jedna z kluczowych zasad głosi, że gdy spotka go
coś, co zagraża jego życiu lub zdrowiu, powinien zdecydować się na zgłoszenie
tego personelowi więzienia. Jednak to robić, ponieważ łatwo narazić się na
szykany i potężne problemy w interakcji ze współwięźniami.

Prawa więźnia

Prawa więźnia – wbrew odruchowemu sprzeciwowi – są czymś
potrzebnym, a nawet niezbędnym. Mimo że wielu osobom nie wydaje się to
najwłaściwsze, zostawiają one furtkę dla skazanego do próby powrotu do
poprzedniego życia po wyroku, by nie wkroczyć ponownie na drogę przestępczych
procederów. Na prawa te składają się dokształcanie, dostęp do prasy, radia i
telewizji i więziennej biblioteki, a także zajęcia artystyczne i kulturalne.
Jeśli wybrać inaczej, nastąpi odwrót więźnia od świata (w którym przecież
kiedyś mógł funkcjonować), co uczyni praktycznie niemożliwym powrót do
normalności, gdy nasiąknie pełnym agresji więziennym stylem życia i pozostanie
mu jedynie powrót do celi.

Co, jeśli prawa są łamane?

Jeszcze jednym prawem przysługującym więźniowi jest
możliwość kontaktu z prawnikiem. Wystarczy wpisać adwokat łódź
prawo karne
, by zobaczyć, ilu adwokatów zajmuje się prawem karnym i poprawą
bytu więźniów. Nie zawsze jest to zasadne, ale prawo do skargi musi zostać
utrzymane, bo nigdy nie wiadomo, kiedy naprawdę będzie trzeba interweniować.

Written by