Jeśli doświadczenie człowieka tak się potoczyło, że wylądował za kratami, powinien wiedzieć, że poza oczywistym ograniczeniem swobody, zderzy się z czymś całkiem nieznanym, dlatego że rozwiązania polskiego więziennictwa nie należą do najlepszych w Europie.

Bezpieczeństwo przede wszystkim

Na początku skazany przechodzi przez serię oględzin, które mają na celu wykluczenie, czy nie wnosi do wewnątrz groźnych przedmiotów. Potem odbywa rozmowę z pracownikiem placówki, który informuje go o regulaminie i prawach, jakie mu przysługują. Jedna z kluczowych zasad głosi, że gdy spotka go coś, co zagraża jego życiu lub zdrowiu, powinien zdecydować się na zgłoszenie tego personelowi więzienia. Jednak to robić, ponieważ łatwo narazić się na szykany i potężne problemy w interakcji ze współwięźniami.

Prawa więźnia

Prawa więźnia – wbrew odruchowemu sprzeciwowi – są czymś potrzebnym, a nawet niezbędnym. Mimo że wielu osobom nie wydaje się to najwłaściwsze, zostawiają one furtkę dla skazanego do próby powrotu do poprzedniego życia po wyroku, by nie wkroczyć ponownie na drogę przestępczych procederów. Na prawa te składają się dokształcanie, dostęp do prasy, radia i telewizji i więziennej biblioteki, a także zajęcia artystyczne i kulturalne. Jeśli wybrać inaczej, nastąpi odwrót więźnia od świata (w którym przecież kiedyś mógł funkcjonować), co uczyni praktycznie niemożliwym powrót do normalności, gdy nasiąknie pełnym agresji więziennym stylem życia i pozostanie mu jedynie powrót do celi.

Co, jeśli prawa są łamane?

Jeszcze jednym prawem przysługującym więźniowi jest możliwość kontaktu z prawnikiem. Wystarczy wpisać adwokat łódź prawo karne, by zobaczyć, ilu adwokatów zajmuje się prawem karnym i poprawą bytu więźniów. Nie zawsze jest to zasadne, ale prawo do skargi musi zostać utrzymane, bo nigdy nie wiadomo, kiedy naprawdę będzie trzeba interweniować.

Written by