Jakie mogą być przyczyny zwolnienia ze stanowiska bez wypowiedzenia? Dowiedz się, jak taki przypadek prezentuje się od strony adwokata. Z jednej strony często przytrafiają się przypadki tej opcji rozwiązania stosunku pracy przez zarządzającego firmą, bez przekonania, czy pozwalają na to zapisy w kodeksach. Z drugiej strony prawnik sekunduje ludziom, którzy uważają, iż wyrzucenie z pracy wyczerpuje znamiona naruszenia zasad. Jak się ma do tego prawo pracy?

Co właściwie przynosi zwolnienie bez wypowiedzenia?

Odnotujmy, iż ujawnione sprawy z wykroczeniami w tle, jak choćby np. dużo absencji można zazwyczaj rozstrzygnąć, w bezpośrednim zetknięciu z pracownikiem. Ale już kiedy podobne epizody są coraz częstsze lub się utrzymują, trzeba wydać upomnienia dyscyplinujące (pierwsze słowne, drugie pisemne) z tytułu nieodpowiedzialnego i niezgodnego z zapisami umowy i prawem pracy postępowania. Po zasięgnięciu opinii u prawnika możesz dowiedzieć się, że nie ma wymogu wydania upomnienia na niższym poziomie, gdy jest uzasadniona przyczyna, usprawiedliwiająca wydanie ostrzeżenia o poziomie wyższym. Brak zmian w zachowaniu podwładnego w miejscu pracy i gatunek uchybień, których się dopuszcza, sprawiają, że z tego tytułu może zostać wdrożone zwolnienie bez wypowiedzenia.

Tryb natychmiastowy – czy da się w ten sposób zwolnić zatrudnionego?

Tak naprawdę niezwykle drastyczne wykroczenia, najczęściej gdy zachodzi ryzyko popełnienia przestępstwa, jak w wypadku kradzieży, umyślnego niszczenia lub przemocy słownej i fizycznej wobec pozostałych (tzw. rażące wykroczenie) są podstawą do natychmiastowego zwolnienia zatrudnionego z zajmowanego stanowiska. To jedyna okoliczność, przy której da się skutecznie doprowadzić do dyscyplinarki – jedynie wyjątkowe sytuacje uzasadniają fakt zwolnienia bez wypowiedzenia. Każdy pracodawca musi mieć świadomość, iż żadne nawet najgorsze zachowanie pracownika nie tłumaczy pominięcia jakiejkolwiek części zawartości przepisów. By uniknąć ewentualnego pomyłki i nie wejść w konflikt z kodeksem pracy wpisz w Internecie adwokat prawo pracy Łódź, Szczecin czy Bydgoszcz i umów się na spotkanie z prawnikiem. To najważniejsze – menadżer i pracodawca nie mogą działać niezgodnie z przepisami w celu zwolnienia.

Written by